ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΕΦΑΑ 2024-2025 (1) (1)
ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, Οδηγίες & Πρόγραμμα