Ανάθεση της εκδρομής Β΄Λυκείου στην Πάτρα από 1/4/2023- 5/4/2023 στο πρακτορείο HAPPY DAYS TRAVEL.