Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

By |2024-02-13T20:26:27+00:00February 13th, 2024|Ανακοινώσεις, Πανελλήνιες|Comments Off on Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

By |2024-02-05T18:09:19+00:00February 5th, 2024|Ανακοινώσεις, Πανελλήνιες|Comments Off on Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

By |2024-01-30T18:11:37+00:00January 30th, 2024|Ανακοινώσεις, Πανελλήνιες|Comments Off on Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2027 (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006, προθεσμία ως 31 Μαρτίου 2024)

By |2024-01-10T19:09:34+00:00January 10th, 2024|Ανακοινώσεις|Comments Off on ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2027 (ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006, προθεσμία ως 31 Μαρτίου 2024)

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

By |2023-12-19T17:32:43+00:00December 19th, 2023|Ανακοινώσεις, Πανελλήνιες|Comments Off on Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Καθορισμός των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος, των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής των μουσικών μαθημάτων και των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής

By |2023-12-19T17:24:46+00:00December 19th, 2023|Ανακοινώσεις, Πανελλήνιες|Comments Off on Καθορισμός των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) τμήματος, των συντελεστών ελάχιστης βάσης εισαγωγής των μουσικών μαθημάτων και των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 και εφεξής

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/ Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει. ” ΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

By |2023-12-19T17:19:07+00:00December 19th, 2023|Ανακοινώσεις, Πανελλήνιες|Comments Off on Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/128314/ Β6/2002 (Β’ 1538) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει. ” ΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ
Go to Top