Διακρίσεις

Συμμετοχή και διακρίσεις μαθητών του σχολείου μας σε Πανελλαδικό και Παγκόσμιο Επίπεδο.

  • Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017-18: Ποσοστό Επιτυχίας Γενικού Λυκείου Θήρας: 83%. Πανελλαδικός Μέσος Όρος: 78,8%

  • Παννελαδικές Εξετάσεις 2016-17: Ποσοστό Επιτυχίας Γενικού Λυκείο Θήρας: 79%. Πανελλαδικός Μέσος Όρος: 76%