Κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου το σχολείο μας θα είναι ανοικτό κάθε Τρίτη 9:00 – 12:00.