Η προθεσμία αλλαγής κατεύθυνσης  / προσανατολισμού στη Β’ και Γ’ Λυκείου είναι μέχρι 13-09-21.

  Μετά το πέρας της προθεσμίας καμία αλλαγή δε θα μπορεί να γίνει.