Πρόεδρος: Σοφία Δημόγλου – 6974 – 968228

Αντιπρόεδρος: Γιώτα Αηδόνη – 6944 202054

Γραμματέας: Αργύρης Καραμολέγκος 6948 275304

Ταμίας: Βασίλης Ξαγοράρης – 6942 973460

Μέλος: Ελένη Γκούμα – 6945 758470

Πρόεδρος: Σοφία Δημόγλου – 6974 – 968228

Αντιπρόεδρος: Γιώτα Αηδόνη – 6944 202054

Γραμματέας: Αργύρης Καραμολέγκος 6948 275304

Ταμίας: Βασίλης Ξαγοράρης – 6942 973460

Μέλος: Ελένη Γκούμα – 6945 758470