Πρόεδρος:  Πελέκης Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος:  Σουβαλίδης Χρήστος

Γραμματέας: Σκάρογλου Αθανάσιος

Ταμίας: Αμαραντίδου Ελισάβετ

Μέλος: Βάλβη Ειρήνη