ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 2023